Jobb i Sagene

Ledige stillinger

Lærling

Vi ser på lærlinger som en av våre viktigste ressurser, og vi tror at investering i lærlinger vil gi oss en sterk og konkurransedyktig arbeidsstyrke i fremtiden. Vi tror på å gi lærlingene en omfattende praktisk og teoretisk opplæring, slik at de kan utvikle seg til dyktige fagpersoner med yrkesstolthet.

Hva du kan forvente som lærling hos oss:

  • Praktisk og teoretisk støtte. Gjennom vårt interne opplæringsprogram får du personlig oppfølging gjennom skole og læretid, helt frem til bestått fagprøve.
  • Fellesskap. Gjennom arbeidsgrupper og skolering innad i firma hjelper vi hverandre å nå kompetansemålene.
  • Gode lønnsbetingelser. Vi tilbyr våre lærlinger lønn basert på kompetansenivå, ikke kun læretidens varighet.

Montør

Vi søker alltid etter montører Gr. L. Både nyutdannede og erfarne montører oppfordres til å søke.

Hva du kan forvente som montør hos oss:

  • Målrettet opplæringsplan. For nyansatte har vi et opplæringsprogram som gir nødvendig kunnskap i selskapets rutiner og arbeidsoppgaver.
  • Videreutdanning og kursing. Vi oppmuntrer alle ansatte til å bygge videre på kunnskapen sin med kursing og skole.
  • Gode lønnsbetingelser. Vi tilbyr gode lønnsbetingelser iht. erfaring, innsats og resultater.

 

Fagskoleingeniør

Er du fagskoleingeniør og ønsker å bli installatør? Vi vil gjerne høre fra deg!

Hva kan du forvente som fagskoleingeniør hos oss:

  • En spennende og utfordrende stilling. Som prosjektleder eller avdelingsleder med ansvar for kunder, ansatte og økonomi, vil du virkelig få brynet deg på det å drive en bedrift med alle de utfordringer og læringsmuligheter dette innebærer.
  • Støtte til installatørprøven. Vi tilbyr opplæring og kursing som forbereder deg til installatørprøven, samt støtte til prøveutgifter.
  • Gode lønnsbetingelser. Vi tilbyr gode lønnsbetingelser iht. erfaring, innsats og resultater.

 

Vi ser frem til å høre i fra deg!

Marius Torp
Daglig leder
Sagene Elektro AS
Telefon: 46 70 70 50