Elsjekk

El-sjekk

Hvor ofte bør et elanlegg kontrolleres?

Hvor ofte anlegget bør kontrolleres avhenger av bruk. Forsikringsbransjen anbefaler at boliger kontrolleres minimum hvert 5 år. Vi anbefaler også å foreta en elsjekk i forbindelse med kjøp og salg av bolig.

Både eier og bruker av elektriske anlegg har ansvar for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av anlegget; FEL §9 – Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Sagene Elektro AS tilbyr elsjekk for leilighet, opp til 100 m2, for fast pris, kr 4.900,- ink mva.

Du vil da få en gjennomgang av elanlegget med en skriftlig rapport som vedlegges boligens dokumentasjon.

Vi ved kontroll av flere boliger, i for eksempel borettslag, tilbyr vi rabaterte priser. Ta kontakt for mer informasjon.