Elsjekk

Tjenester - Sagene Elektro AS As
Elsjekk - Sagene Elektro AS - Elektriker Røa

Elsjekk

Den vanligste årsaken til boligbrann i Norge er feil på og feil bruk av elektriske anlegg. Den største årsaken alene er komfyrbrann, noe du enkelt kan sikre deg mot ved installasjon av en komfyrvakt.

Både eier og bruker av elektriske anlegg har ansvar for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av anlegget; FEL §9 – Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Hvor ofte bør elanlegg kontrolleres? Det er opp til eier å vurdere selv om anlegget trenger en elkontroll. Det anbefales at boliger bør kontrolleres minimum hvert 5 år. For industribygg og offentlige anlegg gjelder egne rutiner og internkontroll.

Sagene Elektro AS tilbyr sertifisert elkontroll for både bolig og næring. Ta kontakt for mer informasjon.

Miljøfyrtårn - Sagene Elektro AS - Elektriker Røa